TRV:00281

ID TRV:0281
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst f) Skap for utstyr som terminerer fiberkabel i rom som er samlokalisert med andre jernbanetekniske fag eller eksterne partnere skal være låsbare.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 2.1.1 "Fiberkabel for transport-/aksessnett