TRV:00281

ID TRV:0281
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Fysisk skille av kabelinfrastruktur: Skap for utstyr som terminerer fiberkabel i rom som er samlokalisert med andre jernbanetekniske fag eller eksterne partnere skal være låsbare.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre riktig aksess til utstyr i drift ved feilretting og oppgraderinger.
Relatert krav TRV:03054
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Fiberkabel for transport-/aksessnett