TRV:00293

ID TRV:00293
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst a) Det skal benyttes uskjermet eller skjermet kabel av kategori 5e eller høyere.
  1. Dersom det benyttes skjermet kabel skal denne jordes i forsyningsende, det skal kun jordes i en ende.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 2.1.4 "Kobberkabel som benyttes for lokale nettverk utvendig på en stasjon eller i en bygning"

Kategorisering av kabler for datanettverk (Cat5e, 6 osv.) er basert på ISO/IEC 11801, IEC 61156 og EN 50173 standarder.