TRV:00293

ID TRV:00293
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Kabelanlegg og MICE: Ved valg av kabeltype skal NKOM sine føringer for ekomnett benyttes der kriterier fra normsamling i NEK 700 serien med tilhørende standarder skal legges til grunn for risikovurdering og utførelse av kabelanlegg med kobberkabel.

Ved prosjektering skal MICE kriterier vurderes ved valg av kabeltyper.

Mekanisk - støt, vibrasjon, strekk, klem
Inntrenging - partikler og vann
Klimatisk - temperatur, gass, væske, sol - (Climate)
Elektromagnetisk - ESD, EM-felt
  1. Utførelse: Hvis det foreligger tverrfaglig jordingsplan for kabelanlegg på stasjonsområder skal kobberkabel med skjerm kun jordes i forsyningsenden.
  2. Utførelse: Valg av kabeltype og kabelkategori (EN 50173 Cat-x klassifisering) skal samsvare med sambandsklassen brukere av kabelen har krav til.
  3. Utførelse: Prosjektering av kabelanlegget skal ivareta maksimal lengdebegrensning på kobberkabel i forhold til aktuell sambandsklasse/båndbredde.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at Bane NOR etablerer kabelanlegg i samsvar med standarder.
Endringsartikler 560_2021_Endringsartikkel_2963
Relatert krav
Opprettet 2021/09/09
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Kobberkabel som benyttes for lokale nettverk utvendig på en stasjon eller i en bygning"

Kategorisering av kabler for datanettverk (Cat5e, 6 osv.) er basert på ISO/IEC 11801, IEC 61156 og EN 50173 standarder.