TRV:00307

ID TRV:00307
Bok 510
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Miljøhensyn: Bruk av SF6-gass skal begrenses av hensyn til miljørisiko.
  1. Utførelse: Risiko og kostnader skal vurderes og dokumenteres.
  2. Utførelse: Lekkasje av SF6-gass skal iht. EN 62271-1 begrenses til 0,5 % per år for lukkede systemer (f.eks. kapslede anlegg) og 0,1 % for forseglede flasker (f.eks. brytere).
  3. Utførelse: Fremtidige kostnader for avhending av anlegg med SF6-gass bør vurderes.
  4. Utførelse: For koblingsanlegg skal det godtgjøres en vesentlig gevinst før anlegget prosjekteres med SF6-gass.
  5. Utførelse: For brytere i KL-anlegg skal det normalt velges komponenter uten SF6-gass.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon