TRV:00338

ID TRV:00338
Bok 501
Kapittel 2
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst Bane NORs standardiserte tittelfelt for tegninger skal benyttes. Se Tittelfelt for tekniske tegninger. For prosjekter skal tittelfelt Tittelfelt for tekniske tegninger i prosjekter benyttes. Plassering av tittelfelt skal utføres etter [NS EN ISO 5457], normalt nede til høyre på tegningen. Tittelfeltene og revisjonslinjen ligger som vedlegg til dette kapittelet. Se:Felles_bestemmelser/Generelle_bestemmelser#Vedlegg.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sørge for at tekniske tegninger får riktig tittelfelt og tittelfeltplassering.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Krav til utforming, Tittelfelt