TRV:00339

ID TRV:00339
Bok 501
Kapittel 2
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst
  • feltene 1A-1D skal fylles ut slik at de samlet sett angir området tegningen gjelder for og beskriver innholdet i tegningen på en tilfredsstillende måte
  • i felt 1E skal dokumenttype angis
  • i felt 2B skal revisjon 000 aldri fjernes. Siste revisjon skal alltid stå øverst.
  • feltene 2E-2F skal signeres av den som kotrollerer og den som godkjenner dokumentasjonen.
  • i felt 2C skal dato angis på følgende måte: DD.MM.ÅÅÅÅ.
  • i felt 2A-2F skal minimum de tre siste revisjonsnummer og revisjonshistorie stå i revisjonsfeltet ved overlevering til driftarkivene. Siste "som bygget" revisjonsnummer i prosjektet som er angitt i felt 2A-2F og 4D tilsvarer da revisjonsnummer angitt i felt 5B ved overlevering til driftsarkivene.
  • all bruk av feltene 3D-3F skal godkjennes av Bane NOR, Teknologi slik at dokumenthåndteringssystemet kan ivareta registrering av feltene.

Bane NORs tegningsnummer i felt 5A skal tildeles gjennom Bane NORs dokumenthåndteringssystem.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sørge for at tekniske tegninger får riktig tittelfelt.
Endringsartikler Endringsartikkel 651
Relatert krav
Opprettet 2014/01/25
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Krav til utforming, Tittelfelt