TRV:00346

ID TRV:00346
Bok 515
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst a) Utbedring eller utskifting umiddelbart av skilt/merker/stolper som
  • har brukket stolpe
  • har stolpe bøyd mer enn 20º
  • er vridd slik at de vanskelig kan oppfattes
  • har mangler ved festeanordningen, slik at de er kommet ut av stilling
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Vedlikehold, Utbedring/utskifting