TRV:00350

ID TRV:00350
Bok 515
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst a) Rengjøring av skilt, merker og stolper skal skje hvis dette finnes påkrevd ved de

periodiske kontroller (se inspeksjonsrutiner). Er de skitne, bør de imidlertid rengjøres umiddelbart.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Vedlikehold, Rengjøring