TRV:00359

ID TRV:00359
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Returkretsskjemaets innhold: Returkretsskjemaet skal inneholde nødvendig informasjon for dets formål.
 1. Utførelse: Følgende komponenter i returkretsen skal være inntegnet i returkretsskjemaet:
  • isolerte skinneskjøter
  • filterimpedanser
  • langsgående jordledere med tilkoblingspunkter til sporet og eventuelle seksjoneringspunkter
  • S-forbindere
  • tverrforbindere
  • skinneforbindere
  • overkast
  • returleder/returkabel med alle tilkoblinger til filterimpedanser og spor
  • nedføringer mellom returleder og spor, og sugetransformatorer
  • innkjørhovedsignaler og blokksignaler
  • bruer og tunneler
  • holdeplasser og stasjoner
 2. Utførelse: Følgende komponenter/informasjon kan inntegnes på returkretsskjemaet, der det ansees som hensiktsmessig:
  • sporfeltnummer
 3. Utførelse: For enkeltisolerte sporfelter (evt. skjøteløse sporfelter) skal den isolerte skinnestrengen fremkomme som tykk strek på skjemaene.
 4. Utførelse: Skinnestrengen til retur og jording skal fremkomme som tynn strek på skjemaene.
Grafikkvisning
Krav følger av Operative krav
Kravhensikt Sørge for at returkretsskjema inneholder tilstrekkelig informasjon for sikker og effektiv feilsøking.
Endringsartikler 510 2024 Endringsartikkel 3818
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Felles elektro, Prosjektering og bygging, Jording og utjevning, Returkretskjema