TRV:00359

ID TRV:00359
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Returkretsskjemaets innhold: a) Følgende komponenter i returkretsen skal være inntegnet i returkretsskjemaet:
 • isolerte skinneskjøter
 • filterimpedanser
 • langsgående jordledere med tilkoblingspunkter til sporet og eventuelle seksjoneringspunkter
 • S-forbindere
 • tverrforbindere
 • skinneforbindere
 • overkast
 • returleder/returkabel med alle tilkoblinger til filterimpedanser og spor
 • nedføringer mellom returleder og spor, og sugetransformatorer
 • innkjørhovedsignaler og blokksignaler
 • bruer og tunneler
 • holdeplasser og stasjoner


 1. Utførelse: For enkeltisolerte sporfelter (evt. skjøteløse sporfelter) skal den isolerte skinnestrengen fremkomme som tykk strek på skjemaene.
 2. Utførelse: Skinnestrengen til retur og jording skal fremkomme som tynn strek på skjemaene.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon