TRV:00361

ID TRV:00361
Bok 501
Kapittel 2
Kravtype
Kravtekst Ved behov for nye lag skal navnene på lagene bygges opp etter følgende lagstruktur:

fag/kategori, detalj.

Oversikt over forhåndsdefinerte lag i malen er vist i Tabell: Lagstruktur for returkretsskjema

  • kilometer skal angis, med teksthøyde 2.5 mm, vertikalt på alle komponenter
  • stasjoner og holdeplasser angis, med teksthøyde 2.5 mm, som vist i malen
  • henvisninger til neste stasjon skal skrives inn, med teksthøyde 2.5 mm øverst i hver ende av tegningen
  • symbol for innkjørhovedsignaler og blokksignaler skal plasseres med foten mot kjøreretningen. Ved seksjonsfelt skal foten plasseres ved feltmidte. Ved andre tilfeller skal foten plasseres på aktuell kilometer
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Bok/kapittel