TRV:00365

ID TRV:00365
Bok 501
Kapittel 2
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Ved behov for nye lag skal navnene på lagene bygges opp etter følgende lagstruktur:

fag/kategori, detalj.

Oversikt over forhåndsdefinerte lag i malen er vist i Tabell: Lagstruktur for koblingsskjema

  • kilometer skal angis, med teksthøyde 2.5 mm, vertikalt på alle komponenter
  • stasjoner og holdeplasser angis, med teksthøyde 2.5 mm, som vist i malen
  • henvisninger til neste stasjon skal skrives inn, med teksthøyde 2.5 mm øverst i hver ende av tegningen
  • symbol for innkjørhovedsignaler og blokksignaler skal plasseres med foten mot kjøreretningen. Ved seksjonsfelt skal foten plasseres ved feltmidte. Ved andre tilfeller skal foten plasseres på aktuell kilometer

Maler og symboler kan lastes ned fra vedlegg: Tegningsmaler og symboler for tegninger for kontaktledningsanlegget.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Utgått
Banedataobjekt
Kravlokasjon

Kravene er en naturlig del av malen. Status for kravartikkelen er endret til "Utgått" 11.2.2021.