TRV:00370

ID TRV:00370
Bok 540
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Prosjekteringsverktøy Kl-mast: KL-mast kan brukes for beregning av laster fra kontaktledningsmaster på fundamenter og utbøying av mast for ulike mastetyper.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Gi mulighet for bruk av enkelt beregningsverktøy dersom ikke andre mer avanserte verktøy allerede benyttes av den som prosjekterer master til kontaktledningsanlegg.
Endringsartikler 540 2016 Endringsartikkel 1515
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Prosjektering av kontaktledning