TRV:00371

ID TRV:00371
Bok 540
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Prosjekteringsverktøy Fundamast: Fundamast kan brukes for beregning av utbøyning av fundament slik at krav til horisontal forskyvning av kontakttråden oppfylles. 🔗EH-800154-000 og 🔗EH-800153-000
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Gi mulighet for bruk av enkelt beregningsverktøy dersom ikke andre mer avanserte verktøy allerede benyttes av den som prosjekterer fundamenter til kontaktledningsanlegg.
Endringsartikler 540 2016 Endringsartikkel 1515
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Prosjektering av kontaktledning