TRV:00375

ID TRV:00375
Bok 540
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Prosjekteringskontroll KL: Ved prosjektering av kontaktledning som omfatter en hel ledningspart eller mer skal det gjennomføres en uavhengig prosjekteringskontroll (P-KL).
  1. Utførelse: Kontrollen skal være gjennomført før bygging påbegynnes.
  2. Utførelse: Underlag for prosjekteringskontrollen er all dokumentasjon fra prosjektering som angitt i 🔗 '"`UNIQ--xr-00000000-QINU`"'.
  3. Utførelse: Kontrollen skal omfatte:
    1. dokumentkontroll av samsvarserklæring, risikovurdering og egenkontroll, og
    2. stikkprøvekontroll av øvrig prosjektert underlag.
  4. Utførelse: P-KL skal bestilles av prosjektorganisasjon i Bane NOR senest 6 uker før kontroll på Bestilling av P-KL.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sørge for at overleverte kontaktledningsanlegg oppfyller krav satt i Teknisk regelverk til utførelse og toleranser.
Endringsartikler 540 2016 Endringsartikkel 1515
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kontroller