TRV:00380

ID TRV:00380
Bok 540
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst g) Kortslutningstest: Ved ny og oppgradert kontaktledning på en slik måte at verninnstillinger endres, skal det gjennomføres kortslutningstest på strekningen for verifikasjon av verninnstillinger.
  1. Utførelse: Kortslutningstest skal verifisere korrekt vernutkobling av strekningen ved kortslutning på mest ugunstige sted.
  2. Unntak: Dersom vernene er stilt med store marginer slik at risiko for manglende dekning er neglisjerbar, kan kortslutningstest utelates.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kontroller