TRV:00384

ID TRV:00384
Bok 540
Kapittel 4
Vedlegg c
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst c) Klatrevennlig innside av beskyttelsesskjerm: Der beskyttelsesskjermen er klatrevennlig inn mot publikumsområde, for eksempel ved bruk av separat brurekkverk på innsiden av skjermen, skal ett av følgende tiltak gjennomføres:
  1. Klatrevennlige deler kan kapsles inn slik at beskyttelsesskjermen ikke lengre blir klatrevennlig.
  2. Høyden for beskyttelsesskjermen kan økes. En total høyde på 2,0 meter er tilstrekkelig (minst 1,0 meter tett og inntil 1,0 meter netting).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Vedlegg, Beskyttelse mot berøring av spenningsførende deler fra bruer over jernbane