TRV:00410

ID TRV:00410
Bok 540
Kapittel 5
Vedlegg e
Kravtype
Kravtekst c) Plassering av sugetransformatorer: Sugetransformatorer skal plasseres slik at primærviklingen ikke vil bli kortsluttet i normal drift.
  1. Utførelse: Sugetransformatorer skal plasseres minst 300 meter fra steder hvor elektrisk traksjonsmateriell kan få stoppsignal.
  2. Utførelse: Sugetransformatorer skal ikke plasseres ved dødseksjoner eller andre steder der de kan bli forbikoblet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav TRV:00398
Opprettet
Referanse
Status Utgått
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon