TRV:00398

ID TRV:00398
Bok 540
Kapittel 5
Vedlegg d
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Plassering av sugetransformatorer: Sugetransformatorer skal plasseres slik at primærviklingen ikke vil bli kortsluttet i normal drift.
  1. Utførelse: Sugetransformatorer skal plasseres minst 260 meter fra steder hvor elektrisk traksjonsmateriell kan få stoppsignal.
  2. Utførelse: Sugetransformatorer skal ikke plasseres ved nøytralseksjoner eller andre steder der de kan bli forbikoblet.
Grafikkvisning
Krav følger av Operative krav
Kravhensikt Gjøre avstand mellom signal og kontaktledningens seksjonsfelt lik uavhengig av årsak til elektrisk oppdeling av kontaktledningsanlegget.
Endringsartikler 540 2023 Endringsartikkel 3805
Relatert krav TRV:00933
Opprettet 2011/01/01
Referanse Trykk 504
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon