TRV:00461

ID TRV:00461
Bok 510
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Frakoblet kabel: Høyspenningskabler som ikke er i bruk, skal være kortsluttet mellom leder og skjerm i begge ender og utjevnet til returkretsen i den ene enden.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon