TRV:00465

ID TRV:00465
Bok 510
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Forlegning av ulike kabler: Sikkerhet og sårbarhet (se overordnede prinsipper for sårbarhet i kapittel 4) er bestemmende for hvilke kabler som kan legges inntil hverandre:
  1. Utførelse: EMC-krav kan legge restriksjoner på innplassering av kabler.
  2. Utførelse: Kabler med ledende kappe (METF) eller ledende ytterskikt (TSLF) skal ikke legges i betongkanal med lokkutførelse eller føres inn i bygninger. (Fare for kabelskade eller farespenninger.)
    * METF- eller TSLF-kabler kan legges i grøft.
    * METF- eller TSLF-kabler kan eventuelt legges i rør eller kanalanlegg med innstøpte rør, men må tilpasses med hensyn på farespenninger og tilfeldige jordforbindelser.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon