TRV:00466

ID TRV:00466
Bok 510
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Krav til felles forlegning: Krav og veiledning av forlegning av kabler fremgår av Tabell: Tillatt forlegning av kabler i felles rør eller felles rom i kanal, og disse bør etterfølges under etablering og ved løpende vedlikehold.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon