TRV:00490

ID TRV:00490
Bok 510
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Underhøyde: Det bør være 0,5 m mellom bunn i kabelkummen og nederste rør for å unngå at oppsamlede eller inntrengende løsmasser og søl kommer inn i varerørene, se Figur: Minimumsmål for kabelkum.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon