TRV:00524

ID TRV:00524
Bok 510
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) EMC: Kabler (med skjerm eller PE-leder) som føres inn og ut av bygninger, skal utjevnes til byggets jordingsanlegg, se Felles Elektro, Prosjektering og bygging, Jording og utjevning.
  1. Utførelse: Soneteorien anbefaler at alle kablene føres gjennom ett felles inntakspunkt.
  2. Utførelse: Fiberoptiske kabler uten metallelementer har liten relevans for soneteorien. Det kan like vel være praktisk å ha disse kablene i samme innføring som andre kabler.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon