TRV:00526

ID TRV:00526
Bok 510
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Nærhet til kontaktledningen: Dersom kabler kan bli utsatt ved en eventuell nedrivning av kontaktledning, skal de legges i beskyttende rør, enten metallisk eller plastrør.
  1. Utførelse: Røret skal ha samme mekanisk styrke som det kreves i forbindelse med kryssing av spor, se avsnitt rørgater.
  2. Utførelse: Dersom røret er metallisk, skal det utjevnes til banestrømmens returkrets, se Felles elektro, Prosjektering og bygging, Jording og utjevning.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon