TRV:00529

ID TRV:00529
Bok 510
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst c) Sikker identifisering av kabler med elektrisk forsyning: Kabler for elektrisk forsyning skal kunne identifiseres slik at ulykker ved kabelarbeid kan unngås (jf. FEF med veiledning).
  1. Normal utførelse: For flere kabler med elektrisk forsyning i samme grøft eller kanal, og der det er fare for forveksling, skal det påsettes merker med passende avstand avhengig av hvor stor kabellengde som forventes blottstilt ved arbeid.
    1. Veiledende lengde mellom merking i grøft er 1 til 2 m.
    2. Veiledende lengde mellom merking i kanal er 5 til 10 m.
  2. Alternativ utførelse for grøft: Kablenes innbyrdes plassering skal identifiseres og dokumenteres entydig på grøftesnitt for enhver delstrekning slik at alle avgreninger og rokeringer av innbyrdes plassering er identifisert.
  3. Utførelse: Der HS-kabler er forlagt i flerløpskanal med felles lokk skal HS-kabelen merkes som beskrevet i RENblad 8032 pkt 9.1: Kabel skal merkes med rød plaststrips påtrykt teksten «høyspenningskabel» og kabelnummeret. Avstanden mellom merkene skal være maksimalt 1 meter for både enleder- og trelederkabel.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikker identifisering av kabler med elektrisk forsyning
Endringsartikler Endringsartikkel 3497
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon