TRV:00531

ID TRV:00531
Bok 510
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Farge på påsatte merker: Det skal i tillegg til kabelidentifikasjon benyttes et merkesystem med fargekoding for identifikasjon av kabler tilhørende ulike fagområder.
  • Utførelse: Utstyr/kabler skal ha følgende farger:
  1. Høyspenning - Rød
  2. KL-anlegg - Rød
  3. Signalanlegg - Grønn
  4. Teleanlegg/ekomnett - Gul
  5. Lavspenning (unntatt Signal- og Teleanlegg) - Blå
  6. Utjevninger innen sone for kontakledning følger det aktuelle fagområdets farge
  7. Eksempler er vist i Tabell: Fargemerking, og Figur: Farger på merker til kabler og utjevning
  • Utførelse: Fargen på merket skal være lik, uavhengig om utjevningen er tilknyttet skinne eller langsgående jordleder.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Felles elektro, Prosjektering og bygging, Kabellegging og kabelkanaler, Merkefarger