TRV:00553

ID TRV:00553
Bok 540
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Overgang mellom ulike utforminger i byggeperiode: I byggeperioder kan det være mer enn en hastighetsklasse i overgangen mellom mekaniske utforminger.
  1. Utførelse: Anlegget skal utformes slik at sannsynlighet for feil/nedriving begrenses til et minimum.
  2. Utførelse: Hastigheten ved slike områder bør ikke overskride 80 km/t.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Mekanisk utforming, Generelt