TRV:00554

ID TRV:00554
Bok 540
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Strømavtakerprofil ved hastighet over 250 km/h: Ved nybygg av strekninger med høyere hastighet enn 250 km/h skal kontaktledningen utformes for både 1 800 mm, 1 600 mm og 1 950 mm strømavtakere.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Strømavtakere, Strømavtakerprofil