TRV:00555

ID TRV:00555
Bok 540
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Strømavtakerprofil ved nybygg og oppgradering: Ved nybygg og oppgradering av strekninger med hastighet inntil 250 km/h skal kontaktledningen utformes for 1 800 mm strømavtaker og for 1 950 mm strømavtaker.
  1. Utførelse: Kontaktledningen skal utformes for passasje av 1 600 mm strømavtaker ved moderat vind. Dette er særlig viktig ved sporveksler som prosjekteres med tangensiell ledningsføring.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Strømavtakere, Strømavtakerprofil