TRV:00555

ID TRV:00555
Bok 540
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Strømavtakerprofil ved nybygg og oppgradering: Ved nybygg og oppgradering av strekninger med hastighet inntil 250 km/h skal kontaktledningen utformes for 1 800 mm strømavtaker og for 1 950 mm strømavtaker.
  1. Utførelse: Kontaktledningen skal utformes for passasje av 1 600 mm strømavtaker ved moderat vind. Dette er særlig viktig ved sporveksler som prosjekteres med tangensiell ledningsføring.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler 540 2016 Endringsartikkel 1515, Endringsforslag #2886
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Strømavtakere, Strømavtakerprofil