TRV:00556

ID TRV:00556
Bok 540
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Strømavtakerprofil ved fornyelse: Ved komponentbytte i kontaktledningen opprinnelig bygget for 1 800 mm strømavtakerprofil på eksisterende strekninger kan kontaktledningen utformes for kun strømavtakerprofil på 1 800 mm.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Strømavtakere, Strømavtakerprofil