TRV:00560

ID TRV:00560
Bok 540
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Fritt profil for strømavtaker: Innenfor grensene til fritt profil for strømavtaker skal det ikke befinne seg faste gjenstander.
  1. Utførelse: Profilet er dynamisk og gjelder uansett kraft mellom kontakttråd og strømavtaker.
  2. Verifikasjon: Verifikasjon kan gjøres ved å benytte profilramme med "bust" som dekker fritt profil påmontert strømavtaker og overkjøring i lav hastighet (ca. 5–10 km/h) og høyt bøyletrykk (250 N). Dersom bust gir utslag noteres disse punkter og utbedres.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Strømavtakere, Fritt profil