TRV:00561

ID TRV:00561
Bok 540
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Fritt profil og lysåpning: Fritt profil for strømavtaker og lysåpning under konstruksjoner og i tunneler er angitt i 🔗 Tverrsnitt E
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Strømavtakere, Fritt profil