TRV:00562

ID TRV:00562
Bok 540
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Klemmefritt rom: Innenfor klemmefritt rom skal det ikke befinne seg kontakttrådklemmer, pressforbindelser, skruforbindelser eller klemmer for krysshenger.
  1. Utførelse: Ved behov kan klemmer for normal hengetråd plasseres i klemmefritt rom.
  2. Utførelse: Klemmefritt rom skal overholdes ved statisk kontaktkraft mellom strømavtaker og kontakttråd.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Strømavtakere, Klemmefritt rom