TRV:00562

ID TRV:00562
Bok 540
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Klemmefritt rom: Innenfor klemmefritt rom skal det ikke befinne seg kontakttrådklemmer, pressforbindelser, skruforbindelser eller klemmer for krysshenger.
  1. Utførelse: Ved behov kan klemmer for normal hengetråd plasseres i klemmefritt rom.
  2. Utførelse: Klemmefritt rom skal overholdes ved statisk kontaktkraft mellom strømavtaker og kontakttråd.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler 540 2016 Endringsartikkel 1515
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Strømavtakere, Klemmefritt rom