TRV:00563

ID TRV:00563
Bok 540
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Kastvindhastighet: Kontaktledningsanlegg skal dimensjoneres for følgende kastvindhastigheter:
  1. Utførelse: På fri linje i lavlandet skal det regnes med dimensjonerende kastvindhastighet 30 m/s.
  2. Utførelse: På vindutsatte steder og høyfjellsstrekninger skal det regnes med dimensjonerende kastvindhastighet 37 m/s.
  3. Utførelse: Den dimensjonerende kastvindhastigheten kan økes ytterligere på steder hvor høyere kastvindhastighet forventes.
  4. Utførelse: Informasjon om valgt kastvindhastighet skal påføres merknadsfelt til strekningsplan.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Ledningsføring, Vindutblåsning