TRV:00564

ID TRV:00564
Bok 540
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Vindutblåsning: Ved dimensjonerende kastvindhastighet skal vindutblåsningen til kontakttråden ikke overskride verdiene angitt henholdsvis i Figur: Vindutblåsningskurve for kontaktledningsdesign med dimensjonerende hastighet opp til 200 km h. og Figur: Vindutblåsningskurve for kontaktledningsdesign med dimensjonerende hastighet over 200 km h. for 1 800 og 1 950 mm strømavtaker og Figur: Vindutblåsningskurve for strømavtakere med lengde 1 600 mm. for 1 600 mm strømavtaker.
  1. Utførelse: Figur: Vindutblåsningskurve for kontaktledningsdesign med dimensjonerende hastighet opp til 200 km h. gjelder for hastighet ≤ 200 km/h, Figur: Vindutblåsningskurve for kontaktledningsdesign med dimensjonerende hastighet over 200 km h. gjelder for hastigheter 200 < v < 250 km/h og Figur: Vindutblåsningskurve for strømavtakere med lengde 1 600 mm. gjelder for hastighet ≥ 250 km/h.
  2. Utførelse: Kravet gjelder alle spennlengder der kontakttråden berører eller kan berøre strømavtakeren under normal drift.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Ledningsføring, Vindutblåsning