TRV:00565

ID TRV:00565
Bok 540
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Tunnel: Spennlengder som er dekket av tunnel skal prosjekteres og bygges uten hensyn til vindutblåsning.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Ledningsføring, Vindutblåsning