TRV:00570

ID TRV:00570
Bok 540
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Kontakttrådens høydeendring: Maksimal kontakttrådhøydeendring ΔH skal bestemmes av formelen:
'"`UNIQ--math-00000000-QINU`"'
  1. Unntak: Ved strekningshastighet v > 200 km/h kan nominell kontakttrådhøyde bestemmes ut fra stedlige forhold og være i intervallet 5,08–5,30 m uten høydeendring.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Ledningsføring, Kontakttrådhøyde og kontakttrådhøydeendring