TRV:00575

ID TRV:00575
Bok 540
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Vekslingsfelt: Vekslingsfelter skal gjøre det mulig for strømavtakeren å passere fra en ledningspart til den neste uten hastighetsreduksjon eller avbrudd av strømforsyningen til traksjonsenheten.
  1. Utførelse: Antallet og lengdene på spennene, inkludert forskjellene i lengden av tilstøtende spenn og kontakttrådgradienter innenfor vekslingsfeltet, skal utformes slik at den tillatte variasjonen av kontaktkrefter og de tillatte variasjonene i elastisitet er oppfylt. Det må tas hensyn til maksimale kjørehastigheter og sporradier.
  2. Utførelse: For uisolerte vekslingsfelt i bevegelig avspente ledninger skal utliggerne til begge kontaktledningene muliggjøre uhindret bevegelse av kontaktledningen på grunn av temperaturrelatert lengdeutvidelse.
  3. Utførelse: Uisolerte vekslingsfelt bør være permanent forbundet med en strømbru(er).
  4. Utførelse: For isolerte vekslingsfelt skal den minste dynamiske klaring av parallelle ledere under de angitte miljøforholdene opprettholdes. Den nødvendige statiske klaring i luft skal være oppfylt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Ledningsføring, Ledningsføring over sporveksler og i vekslingsfelt