TRV:00579

ID TRV:00579
Bok 540
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Presskjøteklemmer i kontakttråd: Presskjøteklemmer i kontakttråd i nye/nyinstallerte kontaktledningsanlegg skal begrenses i antall ut i fra hastighetsutforming og reduksjon av strekkfasthet.
  1. Utførelse: Hastighet v ≤ 130 km/h, minst 2 m mellom presskjøter, maksimalt 2 presskjøter pr. spennlengde, plassering skal skje ved hengetråd i spennet, maksimalt 4 presskjøter i en ledningspart.
  2. Utførelse: Hastighet 130 < v ≤ 160 km/h, minst 5 m mellom presskjøter, maksimalt 2 presskjøter pr. spennlengde, plassering skal skje ved hengetråd i spennet, maksimalt 3 presskjøter i en ledningspart.
  3. Utførelse: Hastighet 160 < v ≤ 200 km/h, minst 10 m mellom presskjøter, maksimalt 1 presskjøte pr. spennlengde, plassering skal skje ved hengetråd i spennet, maksimalt 2 presskjøter i en ledningspart.
  4. Utførelse: Hastighet v > 200 km/h, skal ikke inneholde presskjøter.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Skjøting av kontakttråd