TRV:00580

ID TRV:00580
Bok 540
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst a) Utliggerrør: Rørene som utliggere lages av skal være sømløse og ekstruderte.
  1. Utførelse: Materiale skal være aluminiumslegering EN AW-6082 T6 med levealder ≥ 50 år
  2. Unntak: Der det er hensiktsmessig kan det benyttes syrefaste (A4) rør eller andre elektrisk ledende materialer som har levetid ≥ 50 år.
  3. Utførelse: For rør i utligger hvor fri ende heller nedover skal det ikke monteres plasthette da denne stenger vann inne i røret som kan forårsake frostspreng og/eller korrosjon.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Utliggere