TRV:00584

ID TRV:00584
Bok 540
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst a) Normalutligger: Det skal benyttes direksjonsstag på alle kjørbare utliggere.
  1. Utførelse: Maksimal vinkel på direksjonsstaget når dette er i ro skal ikke overskride 20° (36,40 %), i forhold til sporplanet.
  2. Utførelse: Kontakttråden skal kunne løftes minimum 150 mm før direksjonsstagets bevegelse oppover hindres.
  3. Utførelse: Den horisontale kraften i direksjonsstaget skal alltid ha en absoluttverdi på minimum 80 N.
  4. Utførelse: Horisontal kraft i direksjonsstag bør for hovedspor ikke overstige 1000 N.
  5. Utførelse: For øvrige spor bør ikke kraften overstige 1500 N.
  6. Utførelse: Direksjonsstag skal alltid strekkbelastes så sant det ikke er konstruert for å kunne oppta trykkrefter.
  7. Unntak: For kontaktledning for lave hastigheter og særlige behov kan det benyttes fastklemmer som alternativ til lett direksjonsstag.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Utliggere, Direksjonsstag