TRV:00592

ID TRV:00592
Bok 540
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst a) ß-splint: Alle nagler skal sikres med ß-splint av rustfritt stål (A2).
  1. Utførelse: Alle ß-splinter skal monteres slik at de kan kontrolleres fra bakken og på samme side.
  2. Utførelse: På dobbeltsporet bane skal ß-splinter monteres slik at de er synlige i normal kjøreretning.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Montasje, Utførelse