TRV:00593

ID TRV:00593
Bok 540
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst a) Kontakttrådhøyde: Montasjenøyaktighet for kontakttrådhøyde (hkt) skal være ± 30 mm utjevnet over 3 spennlengder, og maksimalt ± 20 mm mellom to utliggere.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Montasje, Toleranser