TRV:00594

ID TRV:00594
Bok 540
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst b) Bærelinehøyde: Montasjenøyaktighet for bærelinehøyde (hbli) skal være ± 50 mm.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Montasje, Toleranser