TRV:00595

ID TRV:00595
Bok 540
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst c) Sikksakk: Montasjenøyaktighet for sikksakk skal være ± 30 mm.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Montasje, Toleranser