TRV:00596

ID TRV:00596
Bok 540
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst d) Utliggerens posisjon i kontaktledningens lengderetning: Montasjenøyaktighet for utliggerens posisjon i kontaktledningens lengderetning skal være ± 50 mm.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Montasje, Toleranser