TRV:00597

ID TRV:00597
Bok 540
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utformingskrav
Kravtekst a) Avstand mellom strømavtakere: Kravene til kontaktledningen skal oppfylles for tog med to strømavtakere med avstand mellom strømavtakerne som spesifisert i TSI ENE tabell 4.2.13, kolonne "B". Det betyr:
  • Hastighet større enn og lik 250 km/h gir største dimensjonerende avstand mellom strømavtakere; 200 m.
  • Hastighet større enn 120 km/h og opp til 250 km/h gir største dimensjonerende avstand mellom strømavtakere; 85 m.
  • Hastighet større enn 80 km/h til og med 120 km/h gir største dimensjonerende avstand mellom strømavtakere; 15 m.
  • Hastighet til og med 80 km/h gir største dimensjonerende avstand mellom strømavtakere; 8 m.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Samspill mellom strømavtaker og kontaktledning, Generelt