TRV:00600

ID TRV:00600
Bok 540
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utformingskrav
Kravtekst b) Variasjon i kontaktkraft: Variasjon i kontaktkraft skal oppfylle krav i 🔗 TSI ENE punkt 4.2.12, gjengitt i '"`UNIQ--xr-00000000-QINU`"'.
  1. Verifikasjon: Samsvar skal verifiseres ved simulering med simuleringsprogramvare som er validert etter EN 50318, og med måling i henhold til EN 50317.
Variasjon i kontaktkraft er en betydelig årsak til slitasje på kontakttråd og strømavtaker, og mekaniske utforminger utvikles derfor slik at denne variasjonen holdes på et lavt nivå. TSI ENE punkt 4.2.12 stiller krav til maksimal variasjon i kontaktkraft.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Samspill mellom strømavtaker og kontaktledning, Dynamiske egenskaper