TRV:00609

ID TRV:00609
Bok 540
Kapittel 6
Vedlegg a
Kravtype
Kravtekst b) Bæreline: Bærelina skal ha en nominell innspenningskraft på 15 kN.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon