TRV:00611

ID TRV:00611
Bok 540
Kapittel 6
Vedlegg a
Kravtype
Kravtekst d) Fixline: Fixlina skal ha en nominell innspenningskraft på 10 kN.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon