TRV:00613

ID TRV:00613
Bok 540
Kapittel 6
Vedlegg a
Kravtype
Kravtekst b) Elastisitet: Beregnet maksimal elastisitet ved 75 m spennlengde er 0,71 mm/N.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon